[LinuxFocus-icon]
Home  |  Map  |  Index  |  Zoek

Nieuws | Archieven | Links | Over LF
convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

Welkom bij LinuxFocus januari/februari 2003


[tux on ice] Een filosofie-professor stond voor zijn klas. Bij het begin van de les nam hij zwijgend een lege mayonaise emmer en vulde die met stenen, zo'n 5 centimeter in diameter.

Toen vroeg hij zijn studenten of de emmer vol was. Iedereen vond van wel. De professor nam een doos keien en goot ze in de emmer, die hij lichtjes schudde. De keien rolden in de openingen tussen de stenen. Opnieuw vroeg hij of de emmer vol was. En jawel, iedereen vond van wel.

De professor nam een doos zand en goot het in de emmer. Het zand vulde de laatste overgebleven gaten. Weer vond iedereen dat de emmer nu wel echt vol was.

De professor haalde twee blikjes bier van onder de tafel en goot ze leeg in de emmer, waardoor ook de leegte tussen de zandkorrels werd gevuld.

De studenten lachten.

Wel, zei de professor, toen het lachen minderde, ik wil dat jullie inzien dat deze emmer jullie leven voorstelt. De stenen zijn de belangrijke dingen -- je familie, je partner, je gezondheid, je kinderen -- dingen die je leven vullen ook al ben ja al de rest kwijt.

De keien zijn andere belangrijke dingen zoals je baan, je huis, je auto. Het zand is al de rest, de kleine dingen. Als je de emmer eerst vult met zand, is er geen plaats meer voor de keien en de stenen. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie steekt in de onbelangrijke details, zul je nooit plaats hebben voor de belangrijke dingen. Schenk aandacht aan die dingen die belangrijk zijn voor je geluk. Speel met je kinderen. Ga dansen met je lief. Er zal altijd tijd over zijn om te werken, het huis te kuisen, een tuinfeest te geven en de vuilnis buiten te zetten.

Zorg eerst voor de stenen -- de dingen die echt belangrijk zijn. Stel je prioriteiten. Al de rest is maar gewoon zand.

Eén van de studenten stak haar hand op en vroeg wat het bier nu voorstelde.

De professor glimlachte. Leuk dat je dat vraagt. Het toont gewoon aan dat hoe vol je leven ook mag lijken, er is altijd nog wel een gaatje voor een paar biertjes.

Volgens mij gaat hetzelfde op voor een goed software ontwerp. Eerst moet je het basis ontwerp goed krijgen, en dan kan je de rest toevoegen. Als je eerst denkt aan al de toepassingen en extra's dan wordt het een onbeheersbare troep.

De Linux kernel is een voorbeeld van goed ontwerp. Dat is één van de redenen van het succes ervan.

We zien ook dat het lang kan duren om chaotisch ontwerp aan te passen. Het duurde jaren om Mozilla te (her)schrijven maar nu het eenmaal gebeurd is gaat alles veel sneller en worden er regelmatig nieuwe, stabiele versies uitgebracht.

Blender (www.blender.org) is nu ook vrije software. Deze voorpagina met de Tux familie 'on ice' is gemaakt in de oude binaire versie van Blender - het kan nu nog wel even duren voor de code van Blender opgeschoond is...

Onthoud dit verhaal de volgende keer dat je aan software werkt.
Gelukkig nieuwjaar!

-- Guido


De Artikelen

Vertaald

Onvertaald

Articles at Linux Netmag
[LinuxNetmag.com]
Articles at Linux Gazette

De LinuxFocus Tip

Case-insensitive zoeken
Wanneer je in vi of vim een zoekopdracht doet (met /) is die meestal hoofdlettergevoelig (case sensitive). 'zin' is dan niet gelijk aan 'Zin'. Om dit te veranderen typ je:
:set ic
je kunt ook de 'set ic' permanent opslaan in je ~/.vimrc bestand.

Om ook in man pagina's case insensitive te zoeken zet je de omgevingsvariabele PAGER op 'less -i'.
Bash:
export PAGER='less -i'
Tcsh:
setenv PAGER 'less © 2003 LinuxFocus
Ga naar de LinuxFocus Contact Personen Pagina